Udsnit af si

Bestyrelsesmøde den 30 april hos Carsten Mikkelsen

Tilstede: Ulla Hansen, Allan Hansen, Carsten Mikkelsen og Jørgen Kiel.

Dagsorden.

1. Protokol.

2. Konstituering.

3. Status økonomi og medlemmer.

4. DM 2018 - 2019

5. Klubblad.

6. Forårsturnering.

7. Festival.

8. Pokal

9. Holdturnering

10. Lundeborg 2018

11. Afslutning 5. juni

12. Klubbens strategi/ retningslinjer.

13. Evt.

1. Protokol oplæst og underskrevet.

2. Næstformand. Jørgen Kiel.

Sekretær. Ulla Hansen.

Hjemmeside ansvarlig. Allan Hansen.

3. 42 692 kr.på klubbens konto plus Dm konto beløb 15 000 kr. plus DM 2018. 33 Medlemmer Danny Skaarup er ny siden sidst.

4. Gik godt, kun mindre fejl/problemer. 30 deltager mindre end i 2016. Forventet overskud ? kr. hvor Taarnet skal have noget af det.

DM fest forventes afholdt i August.

Håber alle er klar igen næste år.

5. Forventer klubblad udkommer til sæsonafslutning.

6. 20 deltager skuffende antal, mangler pt. 2 runder.

7. Byder ind med de samme områder som sidste år. Thomas Jepsen vil prøve at skaffe mandskab, til oprydning.

Ulla har førerbolden.

8. Holdet blev slået ud af NR. Aaby 1 i semifinalen. Nr. Aaby vandt senere finalen over frem 1.

9. 1 Holdet blev nr. 2 og 2 holdet nr. 8 i 2 division. 3 holdet blev nr. 4 i serie 1.

10. 4. August prøver aktivhuset.

11. Søndag 10 juni kl. 14 Allan ligger invitation op på hjemmesiden.

12. Klubbens retningslinjer

• Klubben aflønner ikke spillere.

• GM. IM og æres medlemmer er kontingent fri, alle andre betaler kontingent.

• Kørsel til alle udekampe afregnes med 1,5 kr. pr km, fra klubbens hjemmebane.

• Til klubbens hjemmekampe afregnes ikke kørsel.

• Der afregnes direkte med kasseren, medmindre andre aftaler er indgået.

• Der udbetales diæter til divisionsspillere, med beløb 100 kr. pr gang til udekampe, resten betaler spillerne selv.

• Klubben sørger for mad og drikkelse til Hjemmekampen i divisionerne.

• Alle aftaler med spillere fra klubbers skal indgås med bestyrelsen.

• Styrkeliste efter Rating, med mindre andet aftales med bestyrelsen.

• Diæter til Pinse betales af klubben, kørsel afregnes fra hjemmebane.

Dette sæt retningslinjer revideres på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamling, hvert år

13. Martin S Hansen har forespurgt på Oure Friskole om de kunne være interesseret i understøttende undervisning i skak, dette ville de tænke over.

Skrevet af Jørgen Kiel den 19. maj 2018