Indbydelse til forårsturneringen

Spillested: Gudbjerg Skole

Spilledatoer: Hvert år marts - maj

Spilletid: Alle dage fra 19.00 til 24.00

Betænkningstid: 1½ timer til 40. træk + ½ time + 30 sekunder pr. træk

Indskud: 150 kroner

Præmier: Plads 1 kr. 500, nr. 2, kr. 300 og nr. 3 kr. 150

Inddelinger: Grupper med 8 spillere, evt. Monrad nederst

Mødefrist: Partiet er tabt, hvis man ikke er mødt 20:00

Forplejning: Alsidig kantine på spillestedet

Tilmelding: Via DSUs hjemmeside - Turneringer - Indbydelser

Allerede tilmeldte: